Muzička a Tož tak zahráli na majetínských hodech 5. 7. 2009

 | 1. 11. 2009 22:12

Na tradičních cyrilometodějských hodech se letos v Majetíně sešli rozliční muzikanti, z nichž někteří kromě svého nástroje ovládali i plavbu přes rybník Hliník.

Jako vzácní hosté vystoupili naši kamarádi Tož tak: Terka, Ondra, Filip, Štěpán…

Nezalekli jsme se větru ni deště. Celá akce byla korunována výletem do Bolelouce, při kterém fordík zůstal v hrachovině. Abychom nemusili plakat, vydali jsme se za zpěvu a hry pěšky… Nic nepotěší tolik, jako když jdeš soumrakem, mlhami a blátem a můžeš si k tomu zahrát!