Zkoušky leden, únor

 | 12. 1. 2020 18:30
21 . 1. v 18:00 v jídelně
24. 1. v  17:00 valná hromada  v jídelně
1. 2. Vystoupení na hanáckém bále v Olomouci
4. 2. v 18:00 v jídelně
18. 2. v 18:00 v jídelně
22. 2. Vodění medvěda